ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับ ครูดิจิทัล (dTeachers)

หลักสูตร “เสริมทักษะการสอนโด้ดดิ้งด้วยดิจิทัล” จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด. ,Depa)