โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Admin

7 เม.ย. 2022

ขอเชิญร่วมงาน “สงกรานต์จักรวาลนฤมิต” โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Admin

22 มี.ค. 2022
1 2 3 6