ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศและในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศและในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
เรียน ทุกท่านทราบ

  1. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะทำงาน เพื่อเกิดประโยชน์กับคุณครูของเราในวงกว้าง
  2. เอกสารแนบ
    1) http://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/3552-2564-2?fbclid=IwAR1TGbPawo_sVxTK7muWagckAHidA_woqp2FhRnfFD_Z1Vwtxt58NVdZmkM
    2) http://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/3554-2564-3?fbclid=IwAR1H7tij5_AHAOg9OhdbnxqjwgL-4ANTP9Kenqou846ABpQp-K-E3XRNO1g
  3. ลิงก์สมัคร bit.ly/mhesi2559ldt